Poslat na e-mail

Cílová adresa *
Váš e-mail *
Poznámka
 
Captcha
Do pole prosím napište text z obrázku:
Mon 29. 1. 2007

O Duchu Svatém

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. (J 15:26)
Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. (J 14:26)

Čas, kdy Ježíš říkal tato slova, byl nanejvýš závažný. Právě byl na večeři se svými učedníky, a to na večeři poslední. Věděl, co ho čeká, že má jít na kříž, zemřít, vstát z mrtvých, a pak po nějakém čase odejít k Otci do nebes. Místo sebe ale učedníkům slibuje dát jiného takového Utěšitele a Přímluvce, jako byl on sám, to aby tu nezůstali na světě samotní.

O Duchu Svatém