Wed 5. 12. 2007

Láska minstrelů

Láska minstrelů

S loutnou a citerou
ke hradům putují
pro tváře spanilé
o lásce zapějí:

„Vše, co mám, chci ti dát,
pro tebe jen chci žít,
nic nechci více než
v náručí tvém se skrýt.“

„Ty jsi má jediná,
převzácná, nádherná,“
citera vyzvání
vášnivé vyznání.

Pak v čase soužení
jako dým z popelu
jinam pět odchází
o lásce minstrelů.

S bubny a kytarou,
jazyky andělů
též Bohu zpíváme
o lásce minstrelů.