Tue 30. 6. 2009

Svatá válka

Svatá válka

V oněch dobách, kdy zlý obr Diabolus osnoval zkázu města Duše, sepsal jistý kronikář jménem John Bunyan (možná znáte některá z jeho dalších děl – například Poutníkovu cestu) historii bojů a válek o ono město – jak bylo nejprve lstí a záludným útokem dobyto, když byli ještě jeho občané nevinní a čistí jako padlý sníh, jak ten zloduch vše dobré ve městě převrátil a zkazil, i jak dobrý král Šaddaj vyslal svého syna Immanuela na pomoc nebohému hynoucímu městu, městu již tak zkaženému, že si nabídnuté dlaně a pomoci ani nevážilo, ale postavilo se jí se zbraní v ruce na odpor.

Ale už dost prozrazování, přečtěte si příběhy oněch dnů koneckonců sami, stojí to určitě za to. Kniha je ke stažení v příloze ve formátu pdf a mobi.

Svatou válku si nyní můžete koupit i v tištěné podobě – vydalo ji nakladatelství Návrat domů.

Vřelé díky:

  • Hance Šmikmátorové a Janince Vrzalíkové (tehdy ještě Šabatové) za korekturu překladu
  • Slávkovi Pokornému za zhotovení sazby pro web
  • Hance Šmikmátorové ještě jednou za krásné obrázky