Thu 14. 9. 2006

Hnutí za práva Kristovy Nevěsty

Hnutí za práva Kristovy Nevěsty

Po staletí, bude tomu již skoro dvě tisíciletí, je na Zemi pácháno veliké bezpráví. Jako mnoho jiných utrpení je často skrývané a skoro se o něm nemluví. Jak by také mohlo, když ten, kdo utiskuje, má zase ve svých rukách všechny trumfy?

Ta totiž, která se nazývá Kristovou Nevěstou, není totiž ve skutečnosti nic jiného, než služka. Ano, služka. Slyšíte dobře. Však dnes znáte dobře ty mužské řeči o lásce, za kterými se beztak neskrývá nic jiného, než touha zotročit. Fakta ale, ta mluví sama za sebe, a mluví neúprosně.

  1. Zatímco Kristus si pohodlně užívá někde nahoře v nebesích, jeho nevěsta se musí pachtit dole na Zemi. V prachu, v blátě, často v bojích, v těžkostech, v nedostatcích. On sedí na trůnu, oděný do zářivého roucha, ona nejlépe v roztrhaných šatech a v popelu. Občas od Něj přilétne nějaké to povzbuzení typu „vytrvej, vydrž to, ještě chvíli“, nicméně na důvěryhodnosti tomu nepřidá fakt, že to už dělá nějaký ten pátek a pořád se nic nemění.
  2. Kristus má všechnu moc a také všechno zlato a všechno stříbro. Přesto nechává svou nevěstu, aby si sama vydělala i na prachsprosté jídlo, natož pak na oblečení. Namísto toho, aby svou nevěstu zaopatřil, jak se sluší na krále a vládce, nechává ji na hranici chudoby dřít vlastníma rukama.
  3. Platové ohodnocení za udělanou práci je výrazně v neprospěch Nevěsty. Kristus strávil na Zemi zhruba 33 let, přičemž aktivně pracoval ve veřejné funkci asi 3 roky. Srovnáním s většinou služebníků, kteří pracují na Zemi mnohem déle, a ve veřejných funkcích také, dojdeme snadno k tomu, jaké by bylo spravedlivé platové ohodnocení. Přesto je zřejmé, že jakákoli rovnost nebude v plánu, neboť Kristovi je samozřejmě zaslíbena největší odměna bez ohledu na to, že byli i mnozí, kteří udělali větší skutky, než On.
  4. Podle Kristových slov je tu Nevěsta od toho, aby dělala, co se jí řekne. Když si dovolí neuposlechnout, je za to potrestána, a často i velice tvrdě. Také když dojde na rozhodování o společných věcech (jako například společné bydlení, ošacení, zaopatření, fungování vztahu apod.), tak se ještě nestalo, že by kdy Kristus změnil názor. Naopak je to právě Nevěsta, kdo se musí vždy podřídit, a nejlépe držet hubu a krok.
  5. Nevěsta tu tudíž je jen pro uspokojení Kristova ega. Sám totiž nic nedělá, jen sedí na trůnu. O tom, že by kdy Nevěstě pomohl s domácí prací si může nechat nebohé děvče jen snít. Zato když se občas dostaví za Nevěstou, vyžaduje plnou pozornost, aby mohl hovořit o svých plánech, a o svých myšlenkách, jakoby snad byly ty jediné na světě.

Proto je tedy třeba, aby Nevěsta vzala konečně svůj osud do svých rukou. Dost bylo vykořisťování a vládnutí, dost bylo otročení a plahočení se v prachu. Nevěsto Kristova, je čas říct dost! Má ti snad tvůj ženich vládnout věčně? Nikdy se nesehnout, aby pomohl s podřadnými pracemi, které nikdo nechce dělat? Jen se podívej, jak to dopadne, pokud ty na chvíli přestaneš dělat ty podřadné práce. Podívej se, jak najednou celý dům zpustne, jestliže přestaneš být otrokyní. Bylo by krásné dostat za svou neúnavnou práci i jiné ocenění než: „Dobře jsi udělala, služebnice neužitečná.“ Ale toho se nedočkáš.

Proto chce naše hnutí neúnavně bojovat za práva Kristovy Nevěsty. Snad s žádnou jinou nebylo kdy zacházeno tak potupným a ponižujícím způsobem. Snad žádná jiná nemusela žít v takové chudobě a zanedbanosti, a s tak malou možností sama cokoli změnit. Kristova Nevěsto, kdekoli jsi na světě, setřes okovy utlačovatele a vezmi svůj osud znovu do svých rukou. Odepři mu všechny ty požitky a práci, kterou po tobě žádá, dokud nebude ochoten vše patřičně ocenit. Vše je jen ve Tvých rukou, je jen Tvá věc, jestli se rozhodneš neotročit už více!

John Liam a Peter Swan, Lucifer Ministries