Tue 19. 9. 2006

Poutníkova cesta

Poutníkova cesta

Kniha popisuje cestu poutníka, který má jméno „Křesťan“ (v českém překladu Kristián) z města zkázy, odkud se rozhodl utéci před nadcházejícím hněvem, až na vrch Sion. Celou cestu, od počátku až do konce, musel náš Křesťan projít po úzké cestě. Takže, i když někdy vedla přes skály a dokonce i údolím stínu smrti, přesto se dala vždy, byl-li člověk pozorný, rozpoznat od všech odboček, které vždy zajisté vedly do záhuby. Jako například ta, kam oba poutníci odbočili kvůli usnadnění cesty, ale málem nalezli záhubu v hradu obra Beznaděje. Ale už dost prozrazování, dobrá kniha, kterou tato bezesporu je, umí hovořit sama za sebe.

V příloze je ke stažení v elektronickém formátu (pdf) jedna z nejznámějších knih na světě, a nutno říci, že i mně se velmi líbila. Jmenuje se „Cesta poutníka z města zkázy na vrch Sion“ a napsal ji člověk jménem John Bunyan. Přestože je již několik století stará, ukazuje se na ní velmi dobře, že lidské srdce je stále stejné, a tak všem alegoriím člověk velmi dobře rozumí, a jak často potkává i sám sebe. Vřele doporučuji i přesto, že kniha je ve slovenštině.