Citáty

Citáty

Když C. H. Spurgeon dával rady mladým a nezkušeným kazatelům, říkával jim také, aby hodně četli a nebáli se citovat druhé. A dodával: „Ten, kdo nikdy a nikoho necituje, nebude ani sám citován.“

Nejsem si jistý, jestli je to úplně pravda, ale v každém případě se druhým lidem mnohdy podaří vystihnout nějakou myšlenku jasněji, lépe a pronikavěji, než bychom to kdy i se sebevětší snahou dokázali sami.

No a právě proto je citujeme, že?


Vítej v republikánské straně

Nedávno jsem se zeptal dcerky mých přátel, čím chce být, až dospěje. Odpověděla, že prezidentkou Spojených států. Oba její rodiče, liberální demokraté, byli u toho a tak jsem se ještě zeptal: Kdybys byla prezidentkou, co bys udělala jako první věc? Odpověděla: Dala bych všem bezdomovcům jídlo a bydlení.

Její rodiče se rozzářili: To je ušlechtilý cíl!

Já však pokračoval: Ale na to nemusíš čekat, až budeš prezidentkou. Když čas od času přijdeš a posekáš mi trávník, vytrháš plevel a zameteš dvůr, dám ti vždy padesát dolarů. A ty můžeš pak jít k nákupnímu středisku, kde se většinou potulují a ty peníze jim dát.

Několik vteřin nad tím uvažovala, pak se na mne zpříma podívala a zeptala se: A proč by tu práci nemohli dělat ti bezdomovci a dostat ty peníze rovnou od tebe?

Odpověděl jsem: Vítej v Republikánské straně!

www.viditelnymacek.cz
Vítej v republikánské straně

Oslova rodina

Byl jednou jeden mladý pár s chlapcem ve věku 12 let. Rozhodli se cestovat, pracovat a poznávat svět.

A tak se rozjeli do světa se svým oslem. Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod komentoval: „podívejte na toho nevychovaného chlapce… on na oslu a chudáci unavení rodiče pěšky. Že to tak nechají!"

A tak manželka řekla manželovi: „Nedovolme, ať mluví špatně o našem synovi.“ Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla. Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel: „Podívejte na toho nestoudného otce! Nechá manželku a syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu."

Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku. On se synem vedli osla za uzdu. Přijeli do třetí vesnice a lid to opět komentoval: „Chudák muž! Po namáhavé celodenní práci nechá sedět manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak nešlechetnou matku má!“

A tak se rozhodli sednout na osla všichni tři.

Znovu vyrazili na pouť. Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co si říkal lid: „Jsou to bestie. Větší bestie, než sám osel, co je nese. Umořili by ho k smrti, místo aby sestoupili a kráčeli svorně vedle něho.“

Ale v další vesnici nemohli věřit svým uším, když slyšeli: „Hele, to jsou ti tři idioti, co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může nést!“

Charlie Chaplin
Oslova rodina

Dva andělé

Kdyby z nebe vyslali na Zemi dva anděly – jednoho, aby vybudoval impérium, a druhého, aby zametl ulici – ani jeden z nich by necítil žádnou potřebu měnit své zaměstnání.

John Newton
Dva andělé

Dobrý a špatný kazatel

Hlavní rozdíl mezi dobrým a špatným kazatelem je ten, že dobrý kazatel předává Boží Slovo jazykem současné generace, zatímco ten špatný předává své myšlenky zabalené do jazyka Písma.

pravděpodobně C. H. Spurgeon
Dobrý a špatný kazatel

Malá a velká víra

Malá víra přenese tvou duši do nebe; velká víra přenese nebe do tvé duše.

C. H. Spurgeon
Malá a velká víra

Nejlepší symbol víry

Nepršelo, a tak pole byla dohněda vyprahlá, a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojeni a podrážděni a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoli znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel.

Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou.

V určenou sobotu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili jako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních – svaté knížky, kříže, růžence.

Když hodina modliteb vypršela, spustil se, jakoby mávnutím kouzelného proutku, jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zácpu čněl jeden symbol víry, který poněkud zastiňoval ty ostatní: malé, asi devítileté děcko si přineslo deštník.

Laverne W. Hall
Nejlepší symbol víry

Když člověk je

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.
A když kouká aby byl, a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

Jan Werich
Když člověk je

Nakonec nikdo nezbyl...

V Německu si nacisté přišli nejdříve pro komunisty. Neozval jsem se proti tomu, jelikož jsem nebyl komunista. Potom si přišli pro Židy, ale já mlčel, protože jsem nebyl Žid. Potom si přišli pro odboráře, ale ani tehdy jsem se neozval, nebyl jsem totiž odborář. Když přišli pro katolíky, opět jsem mlčel, protože jsem byl protestant. Nakonec si přišli pro mne, jenže už nebylo nikoho, kdo by se mohl ozvat.

Martin Niemoeller, německý pastor uvězněný nacisty
Nakonec nikdo nezbyl...

Kdo chce dojít daleko

Kdo chce jít rychle, jde sám,
ale kdo chce dojít daleko, jde s druhými.

Staré české přísloví
Kdo chce dojít daleko

Rozhoduješ sám

I kdyby ti, kdo pohybují tebou, byli králové či mocní lidé, o své duši rozhoduješ sám.

Až staneš před Bohem, nemůžeš říct:

„Jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, nebo že na mravnost nebyla právě vhodná chvíle“.

S tím neobstojíš…

Jejich prorok říká: „Podřiď se!“ Ježíš říká: „Rozhodni se…“.

z filmu Království nebeské
Rozhoduješ sám