Augustin o manželství a žití na hromádce

Augustin o manželství a žití na hromádce

„V těch letech jsem měl milenku, ke které jsem nebyl připojen zákonitým manželstvím. Byla to žena, kterou jsem objevil ve své umíněné vášni postrádající jakékoli porozumění, ale přesto byla jedinou, a já jsem jí zůstal věrný, a s ní jsem objevil, z vlastní zkušenosti, jak veliký rozdíl je mezi závazkem manželského svazku domluveného s výhledem na narození dětí, a dohodou žádostivé lásky, kde se děti narodí proti vůli svých rodičů – i když jakmile jsou narozené, vynutí si naši lásku.“

Augustin, Vyznání