Víra a zrní

Víra a zrní

Mnoho lidí tvrdí, že to slovo „víra“ je pro ně tak záhadné, nepochopitelné, že by ani nevěděli „jak věřit“ i kdyby chtěli! Mluvil jsem s člověkem, který odmítal uvěřit a jeho argument byl: „A jak bych mohl věřit?“ Podívej se, jak Jákob uvěřil: Někde slyšel, že „v Egyptě je zrní“. Uvěřil tomu, a také uvěřil, že jim to může zachránit život. A tak Jákob uvedl svou víru do akce! „Jděte a nakupte, abychom mohli žít a nezemřeli“ Příteli, to je ta víra, která spasí! Občas slyším: „Jak bych mohl věřit v Krista?“ Dovedeš si představit Jákoba, jak tak stojí před těmi desíti syny a říká: „Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Ale jak tomu mohu věřit ?“ Příteli, uvěřit znamená jednat!

Tonda Uhlíř, komentář ke Genesis