Čisté svědomí

Čisté svědomí

Snadno bude spokojen a uklidněn, kdo má čisté svědomí. Nejsi světějším, když tě chválí, ani horším, když tě haní. Co jsi, to jsi, a nemůžeš se dělat větším, než jsi podle Božího svědectví. Jestliže poznáš, co jsi ve svém nitru, nebudeš dbát, co o tobě mluví lidé. Člověk se dívá na to, co má před očima; Hospodin však hledí na srdce.

Tomáš Kempenský, Čtyři knihy o následování Krista