Timoteus o církevním růstu

Timoteus o církevním růstu

V našich dopisech vás možná uhodí do očí, že tam jedna věc tak očividně chybí. To jest, v naší korespondenci nikde neuvidíte, že by se apoštol nějak vážně zajímal o církevní růst. Když jsem teď zavítal do vašeho století a vidím, co se tu děje, všímám si, že máte celé stohy literatury na téma církevního růstu. Jak mít větší církve…

My jsme zdá se tento problém nikdy neměli. Naše církve zkrátka rostly. Naše pozornost se nesoustředila na to, jak docílit toho, aby rostly. Naším zájmem bylo, aby rostly tím správným způsobem. Věděli jsme, že kdekoli se bude kázat skutečné evangelium, tam budou i lidé, kteří na něj zareagují. Zajímali jsme se tedy jen o kvalitu této reakce a o kvalitu Kristova života, který v životě takových lidí vyrostl. Pavlova korespondence se mnou se také zaměřovala především na tuto věc.

Fiktivní „Timoteus“ komentuje první Pavlův list pro sebe, George Wood, kázání The wholesomeness of being ordinary