Studánka

Studánka

Jistý člověk vybudoval u cesty studánku a v její blízkosti pověsil na řetízek koflík. Po nějakém čase mu někdo řekl, že jeden vynikající umělecký kritik našel na tomto zařízení mnoho chyb.

„A pili z té studánky žízniví?“ ptal se její zakladatel. Řekli mu, že u ní hasily svou žízeň tisíce ubohých lidí, mužů, žen i dětí. Tu se usmál a prohlásil, že ho poznámky kritiky nebolí, ale doufá, že jednoho parného dne i onen kritik vezme do rukou koflík, aby se občerstvil, a že bude chválit jméno Páně.

C. H. Spurgeon, All of grace