Rozhoduješ sám

Rozhoduješ sám

I kdyby ti, kdo pohybují tebou, byli králové či mocní lidé, o své duši rozhoduješ sám.

Až staneš před Bohem, nemůžeš říct:

„Jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, nebo že na mravnost nebyla právě vhodná chvíle“.

S tím neobstojíš…

Jejich prorok říká: „Podřiď se!“ Ježíš říká: „Rozhodni se…“.

z filmu Království nebeské