Co je nového?

Co je nového?

Někdy jsem tázán: „Co ti Pán v poslední době říká?“ a slyším, že pokud nemám nejčerstvější zjevení, tak asi nejsem v souladu s Bohem nebo nejdu s dobou. Moje srdce křičí odpověď: „Toto mi Pán v poslední době říká: Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, myslí, duší a silou, a svého bližního jako sám sebe.“ Potřebujeme toužit po základních zkušenostech v Kristu více než po chytání plev zmítaných každým větrem a rozmarem učení.

Důvěryhodný duchovní učitel mi připomenul mé zodpovědnosti služebníka: „Hlavní věci jsou obyčejné věci, a obyčejné věci jsou ty hlavni.“ To je jistě pravda. První věřící „vytrvale poslouchali učeni apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2:42). Všimni si, že hlavní věci byly ty obyčejné.

George O. Wood, Probuzení smíchu