Copak nikdy nebyli u zubaře?

Copak nikdy nebyli u zubaře?

Co tím jen lidé mohou myslet, když říkají: „Nebojím se Boha, protože vím, že je dobrý“? Copak nebyli nikdy u zubaře?

C. S. Lewis, Svědectví o zármutku