Každý druhý

Každý druhý

Ve své práci, Vaše Veličenstvo, jsem došel k přesvědčení, že poctiví lidé jsou drahocennou vzácností, zatímco za vzdělance se považuje každý druhý.

Santangel v knize O. S. Carda Vykoupení Kryštofa Kolumba