Do krajnosti

Do krajnosti

Hřích vždy míří do krajnosti. Pokaždé, když se pozvedá, aby nás pokoušel či lákal, zajde až do krajnosti v onom konkrétním hříchu, pokud mu to bude umožněno. Z každého nečisté myšlenky či pohledu bude cizoložství, pokud se jim to dovolí, z každé myšlenky o nevěře bude ateismus, pokud se nechá vyrůst. Každé vzedmutí žádosti, když mu bude vyhověno, dosáhne výšin hanebnosti; je jako nenasytný hrob. Zrádnost hříchu tkví v tom, že jeho první návrhy vypadají umírněně, ale pokud zvítězí, zatvrdí lidská srdce a přivede je do záhuby.

John Owen