Povídky

Povídky

Když někdy člověk marně hledá slova, jak by to či ono vyjádřil, tehdy občas přiskočí mu na pomoc příběh. „Víš,“ říká tehdy, „to je jako když…“, a slova se řinou ven jako potůčky z hor. Příběh, nebo chceš-li, povídka, někdy dokáže krásně a jednoduše vyjádřit to, pro co bys marně jakoukoli definici hledal. A tak jako ty potůčky tekoucí z hor přináší život i tiché odpočinutí tam, kde tečou, tak i takových pár slov někdy působí jako balzám na duši, přináší odpočinutí a radost. Někdy zase říznou do živého, to když člověk pozná v příběhu sám sebe i své černé srdce. Obojí je však dobré, obojí je k užitku.


Biblické

Biblické

Kniha Knih zůstává neměnná po staletí. I Boží Syn říkal o ní, že nepomine žádná čárečka, ani nejmenší písmenko z ní, dokud se všechny věci nestanou. Slovo Boží je tedy opravdu věčná skála, která ční nad vířivé a často zrádné proudy lidského snažení. Proto se tyto povídky nesnaží o nic nového, nic převratného. Slovo Boží má totiž moc i dnes, je živé a ostré, a jeho příběhy jsou i dnes aktuální. Kéž by i Tobě mohlo těchto pár slůvek ukázat v živých barvách to srdce na nebi i na Zemi nejnádhernější.

Evangelium

Evangelium

Jak je krásné, když po horách kráčí nohy toho, kdo nese dobrou zprávu! A jak bývá nádherné pro každou duši na zemi takovou zprávu nosit, jak milé sledovat, když se oči toho, komu zpráva patří, rozzáří radostí. Tahle dobrá zpráva zůstává neměnná po staletí, ale přesto má stále moc obvázat raněná srdce, propustit zajaté na svobodu, ba i mrtvé v hříchu křísit. Novina o Božím Synu, Kristu Ježíši, který přišel na Zem, zemřel a vstal z mrtvých, abych já i Ty mohl žít. Ano, stojí za to se k této největší zprávě z nebes samotných vracet, připomínat si ji, a snad i další tajemství v ní skrytá objevovat.

Ostatní

Ostatní

Občas všechny škatulky selhávají, a musíme použít i tuhle nicneříkající s nápisem „Ostatní“. I tady najdeš kratičká zamyšlení, příběhy krátké i delší, o hvězdách z nebe padajících, králích a princeznách, ale i úplně obyčejné ze dnů všedních. O lidech i trápeních jejich, o tom Svatém na nebesích, a je to právě Jeho srdce, které bychom chtěli v těchto slovech hledat i ukazovat nejvíce. Srdce, které je nám ze všech nejdražší.