Obrázky

Obrázky

Někdy jeden obrázek vydá za tisíc slov. Někdy jedna kresba, vhodně zvolená ilustrace či krásně vystižený moment dokáže promluvit lépe a jasněji, než bychom to dokázali my sami za použití toho nástroje, který Bůh dal do našich úst. Někdy nám jednoduchý nápad vetkaný do ilustrace utkví v paměti mnohem delší dobu, než by to dokázala záplava přesvědčivých slov. Někdy…