Fri 1. 2. 2019

Amputace

Amputace

Dovolil jsem si sepsat malé zabečení řadové ovečky k současným patáliím v BJB, tedy k prohlášení pěti sborů o vystoupení a následnému prohlášení výkonného výboru. Ne že bych si dělal velké naděje, že jeden článeček poměrně nového, bezvýznamného člena může celou situaci zvrátit. To těžko. Těžko zvrátit všechny ty předchozí roky, nahromaděná ostrá slova, nesouhlas s tím, co bylo i nebylo řečeno, vzrůstající podezíravost, a dokonce i nějaké ty pomluvy, které – jak už to v takových případech bývá – občas létají z jedné i z druhé strany.

Na obou stranách mám však známé a přátele, takže mi to prostě není jedno. A navíc bych chtěl mít i před Bohem klidné svědomí, že jsem aspoň udělal, co se dalo. Je mi jasné, že ze svého omezeného pohledu nemůžu postihnout celou složitost situace – ale snad si aspoň můžu trošku zabečet.

Bé bé.

Urážka na cti

Musím přiznat, že mě – také z určité neznalosti situace – překvapila míra rozmrzelosti až hněvu, s jakou vzali prohlášení pěti sborů někteří představitelé „středního proudu“ v BJB, se kterými jsem mluvil. Tedy lidé, kteří sice nejsou kalvinisté, ale zároveň ani zdaleka nesklouzávají k liberální teologii a s ní spojenými zhůvěřilostmi.

Můj osobní dojem je, že to prohlášení leckdy berou jako urážku na cti. Možná ho čtou nějak následovně:

„Takže vy říkáte, že my, církev jako celek, se odkláníme od Bible, schvalujeme liberální teologii i praktikovanou homosexualitu. Že se bratříčkujeme s katolíky a už nám nesejde na tom, co po nás chce Ježíš Kristus. Že prostě jen navenek děláme, že nám to není jedno, ale skutek utek. A když mluvíte o Spurgeonově aférce Downgrade, tak si nejspíš myslíte, že se tak jako tehdy postupně odkláníme od evangelia a Kristova božství. Nezlobte se, ale to prostě není pravda.“

Víte, kdybych to chápal takhle, muselo by mě to přece taky hluboce urazit. I já se v tomhle počítám spíš ke „střednímu proudu“: liberální teologii nemusím už od pohledu, ale zároveň se drze přiznávám ke svému arminiánství a v některých věcech prostě nejsem tak radikální jako odcházející sbory.

Jenže mě to neurazilo.

Netvrdím, že někteří členové kalvinistického křídla to nemyslí právě tak, jak jsem napsal výše. Ale například i na základě osobních rozhovorů s několika zarytými kalvinisty, kdy jsem se pokoušel si pár věcí ujasnit, to chápu spíš následovně:

„Podívejte se, vidíme, jak se nám do církve vkrádá liberální teologie a s ní spojené znevažování Písma a nutně následující rozvolnění morálky. A málo kvasu celé těsto prokvasí. Snažili jsme se s tím něco dělat, ale zatím jsme vždycky narazili. I tam, kde bylo třeba rozhodně jednat, se církev zmohla jen na bezzubé prohlášení. A když mluvíme o Spurgeonově aférce Downgrade, tak si vzpomeňte, že Spurgeon neodcházel kvůli těm pár excesům – ale kvůli tomu, že s nimi církev jako celek odmítla něco skutečně dělat. Nezlobte se, ale už prostě ztrácíme naději, že se něco změní.“

Chápejte, můžu nesouhlasit a taky v některých případech nesouhlasím s hodnocením závažnosti zmíněných problémů. Můžu nesouhlasit a nesouhlasím s použitým řešením – myslím si, že na něco takového je příliš brzy.

Ale neuráží mě to ani se kvůli tomu necítím zraněný.

Protože například stav, kdy církev není schopná rázně vyloučit sbor, který nepovažuje praktikovanou homosexualitu za hřích – ať už byly důvody jakékoli – je pro mě také takovým lakmusovým papírkem, že je tu skutečně něco hodně špatně.

Čímž se plynule dostáváme k druhému zabečení.

Homosexualita

Osobně jsem velmi nešťastný z části prohlášení výkonného výboru, kde se mluví právě o praktikované homosexualitě. Píše se tam:

Co se týče postoje BJB k praktikované homosexualitě, připomínáme, že na Sjezdu delegátů 2018 bylo schváleno usnesení, deklarující výlučnost manželství mezi mužem a ženou a potvrzující, že sexuální vztahy mimo manželství považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů. Také bylo schváleno usnesení, ve kterém se sbory distancují od postojů sboru v Praze 4, který de-facto zpochybňuje hříšnost praktikované homosexuality. Sbory BJB tímto jasně vyjádřily svoje stanovisko ohledně hříšnosti praktikované homosexuality.

Upřímně, když jsem si to přečetl poprvé, říkal jsem si: „To je, jako kdyby se mi v obchoďáku válelo děcko ve vzteklém záchvatu po zemi, a já jsem na pobídky své ženy, ať s tím něco udělám, opáčil: ‚Připomínám, že jsem schválil usnesení, kde jsem deklaroval nepřípustnost takového vzteklého chování. A také jsem schválil usnesení, v němž se od tohoto jednání distancuji.‘“

To je všechno hezké, ale je to málo. Nestačí to. Pokud se neseberu a vzteklouna rázně neusadím, všechna moje usnesení a deklarace mají jen cenu papíru, na kterém jsou napsaná.

Nešťastný jsem z toho i proto, že pár kalvinistů znám a tuším, že to pochopí zhruba následovně:

„Čili podle výkonného výboru stačí prohlášení a vyloučení už není potřeba. Jinak by asi cudně nezamlčovali neúspěšné hlasování na posledním sjezdu. Dobře, to je další střípek do mozaiky, jak moc jim na téhle věci asi záleží.“

Jenže výbor se pravděpodobně jen snažil reagovat na předpokládanou urážku na cti:

„Vy tvrdíte, že ‚nejsme schopní zaujmout jasné stanovisko ohledně praktikované homosexuality‘. Ale my jsme ho přece zaujali! A pokud se vyloučení nepovedlo hned napoprvé, neznamená to, že se s tím hodláme smířit a hodíme flintu do žita. To ani omylem.“

Návrh na vyloučení podával mimo jiné i náš, brněnský sbor. Sborové shromáždění ho schválilo naprosto jednomyslně a bez většího dohadování. Se současným stavem se smířit nehodláme. Takže jakkoli se prohlášení VV dá číst tak, jak jsem ho napoprvé četl i já, rozhodně tak není míněno.

Katolická církev

Za třetí chci letmo zabečet směrem k bratrům, kteří vyšli z katolické církve nebo s ní mají hlubší zkušenosti. Někdo řekl, že:

„Člověk nejvíc nesnáší právě ta kacířství, kterých se sám účastnil.“

Například baptisté z Kroměříže můžou mít dojem, že nesnáší charismatické úlety a falešné prorokování – ale zaručuju vám, že k tomu nechovají ani desetinu nenávisti, v jaké ty věci mám já. Já jsem to totiž zažil. „Been there, done that,“ jak by řekli Angličané.

Podobně prosím nečekejte, že lidé, kteří nezažili katolické modlářství, odpočítávání kuliček růžence, klanění se svatým a Marii a podobné věci na vlastní kůži, k tomu budou cítit tutéž míru nenávisti jako vy.

Nebudou.

Mám na skupince bývalého katolíka. Jednou nám vyprávěl, jak chtěl jejich přechozí kazatel kdysi udělat shromáždění v katolické kapličce. S dalšími bratry proti tomu protestovali, že jim to nepřijde jako vhodné prostředí. Kazatel nakonec povolil, jen to ještě doplnil veřejnou modlitbou o přijímání slabších bratrů ve víře – která je, jak si asi umíte představit, příliš nepotěšila.

Inu, mně to taky nepřijde jako vhodné prostředí. Ale kdyby pršelo, tak se tam klidně uchýlím. Protože pro mě je to jen výzdoba. Nevkusná a ošklivá, ale jen výzdoba. Rozum to možná chápe, ale srdce ve skutečnosti netuší, co všechno se za tím skrývá.

Takže to, co někdy vnímáte jako kompromisy a jednání typu „kam vítr, tam plášť“, může být také docela obyčejná nevinnost. Že ti lidé prostě nepoznali tytéž hlubiny nepravosti jako vy.

A za sebe si říkám: „Kéž by to tak i zůstalo!“

Vyjděte z jejich středu

Za čtvrté, použití veršů o „vyjití z jejich středu“ (2K 6,17; Zj 18,4) pro danou situaci považuji za hrubý argumentační i exegetický faul. V prohlášení pěti sborů se to tak sice výslovně nevyskytuje, ale slyšel jsem to v této souvislosti z jiné strany.

V listu Korintským se totiž mluví o nevěřících, modlářích a podobně. „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími,“ píše Pavel ve verši 14. Nezlobte se, ale to my prostě nejsme.

A ve Zjevení se to týká situace, kdy už měl na onen veliký Babylon dopadnout Boží soud. Takže asi tak něco, jako když v předvečer pádu Sodomy a Gomory přišli andělé za Lotem. Ale vy nejspíš nečekáte, že se po vašem odchodu snese na celou BJB oheň z nebe, že?

Čili s používáním těchto veršů bych byl více než opatrný.

Amputace

Poslední zabečení.

Jak už jsem zmínil, tak se sice s odcházejícími sbory na lecčem shodnu, ale použité řešení mi přesto nepřijde přiměřené.

Církev je tělo. A když nějakou část lidského těla například zachvátí sněť, občas je nutné nemocnou končetinu odříznout, aby se zachránil zbytek a nákaza se nerozšířila. Lékaři však nad takovým rozhodnutím vždy velmi váhají. Určitě kolem něho leckdy vedou velmi rozčilené a dlouhé diskuse, protože ve hře je spousta někdy i neznámých faktorů.

Je nemoc opravdu tak závažná, že by tělo zabila? Nedalo by se s ní žít? Co když se ta ruka ještě uzdraví? Nedá se nějak zachránit? Nezabrala by nějaká jiná léčba? Zkusili jsme už každý jiný způsob?

Čili jinými slovy, k amputaci se přikročí až ve chvíli, kdy není naděje na uzdravení a kdy už ruka prostě musí pryč, jinak by to bylo smrtelně nebezpečné pro zbytek těla. Schválně se podívejte třeba do listů Galatským a Korintským, jaká to někdy v těch sborech byla panoptika a jak vážné problémy řešili – ale ani v jednom případě od Pavla nečtu pokyny, aby se ti „zdraví“ lidé sebrali a šli si založit nový sbor či církev.

Celá tahle situace mi přijde, jako by byla ošklivě nakažená pravá ruka. Rozčilené diskuse. Přešlapování na místě. Nerozhodnost. Pak první váhavý pokus o amputaci, když došly jiné prostředky.

A neúspěch. Operace se nezdařila.

Jsou samozřejmě způsoby, jak to řešit – a při každém z nich se dají čekat další vyhrocené debaty, váhavost i nerozhodnost. Bohužel.

Ale vyřešit to tak, že uřízneme levou ruku, protože je zdravá, tak ať tak taky zůstane, je v každém případě předčasné. Nepomůže to ani té levé ruce a rozhodně to oslabí zdravé části celého organismu, a to ve chvíli, kdy potřebují každou unci síly.

Chápejte, nechci tím říct, že odštěpené sbory špatně dopadnou. To ani zdaleka. Pokud si udrží věrnost Písmu a kazatelé se vyhnou pokušení začít ve svých sborech panovat nad vírou (2K 1,24; 1Pt 5,3), pevně věřím, že je Pán zachová. Jen že jako několikaletý člen brněnského sboru mohu s čistým svědomím říct, že ten sbor sice má své problémy, ale v zásadních věcech je zdravý. Bez vážných kompromisů.

A že amputace tedy, navzdory vší frustraci a možná i ztrátě naděje, prostě zatím není nutná.