Svoboda

Svoboda

Mladí přátelé, dlouho jsem hledala význam pojmů demokracie a svoboda. Myslela jsem si, že Američané jej znají, ale není to tak. Zdá se, že Američané toho o hodnotě a filozofii svobody, kterou mají, vědí nejméně. Poslouchejte, mladí muži – svoboda činí dobré lidi lepšími a špatné lidi horšími. Zapamatujte si to! Některé z drsných skutečností, které se dnes v Americe dějí, jsou cenou, kterou tato země platí za svoji svobodu. Pokud jde o mě, raději tu cenu zaplatím a zůstanu zde. Ti, kteří to neunesou, by si měli raději najít jinou zemi. Možná, že po krátké době strávené jinde by se rádi vrátili do Spojených států.

Marie Anne Hirschmann v knížce Hansi