Nejposlušnější mnich

Nejposlušnější mnich

Vizte nejposlušnějšího mnicha! Ani jediné písmenko mu neunikne ze všech slovíček jeho představených. On nedbá na to, co se mu přikazuje, ale docela mu stačí, že se mu přikazuje; a tak je na slovo poslušný… Je-li tohle správné, musíme věru vymýtit z knihy evangelia slovo: „Buďte opatrní jako hadi“, smíme-li se spokojit s tím, co následuje: „A buďte prostí jako holubice.“

Ostatně, co bych se ptal dále, říká tenhle mnich, o to ať se stará ten, kdo dal rozkaz. Pověz prosím, vtisknou-li ti do rukou meč, abys na povel užil zbraně proti vlastnímu hrdlu, svolil bys k tomu?… Nebudou ti to počítat také za zločin vraždy, mohl-lis tomu zabránit? Nuže, dej si pozor, abys snad pod záminkou poslušnosti nepřisluhoval něčemu ještě horšímu.

Sv. Bernard, citován v knize Jan Hus, O církvi