Milosrdný Samaritán

Milosrdný Samaritán

Rozdíl mezi konzervativcem a socialistou vynikne na pozadí starého příběhu o milosrdném Samaritánovi.

Samaritán se zachoval jako bytostný konzervativec – viděl na kraji cesty zbitého, ubohého člověka, kterého přepadli lupiči. Snad byl polámaný, snad byl v bezvědomí, bezpochyby nevypadal příliš dobře a jistě potřeboval nutně pomoc. Samaritán vzal své vlastní peníze a zaplatil mu péči.

Socialista by o Samaritánovi napsal dlouhý pamflet. Vinil by z chudákovy bídy krvežíznivé podnikatele a bezcitnou společnost. Následně by uvalil daň na chudé i bohaté, z jejichž peněz by pak slavnostně zaplatil část nákladů spojených s léčbou ubožáka.

Kdo udělal pro toho chudáka více? Rozdíl mezi konzervativcem a socialistou je tedy jednoduchý: konzervativec projevuje sociální cítění za své vlastní peníze, socialista za peníze těch ostatních.

Hana Lipovská, Kdo chce naše peníze?