Básně a písně

Básně a písně

Když jsem ještě blahé paměti navštěvoval střední vzdělávací ústav, mívali jsme takovou průpovídku: „Copak tím chtěl asi básník říci“. Čímž jsme mysleli, že nevíme. Pravdou je, že některé básně bývají tolik umělecké, že význam se kdesi pod tím uměním ztrácí. Také je pravdou že jsem si mnohem více oblíbil zpívat se skupinkou nadšených dětí kdesi u táboráku pod široširým nebem nad nablýskané koncertní sály. Zde tedy můžeš najít právě takové básně a písně, snad jednoduché, i myslím kulturně barbarským jako ta má srozumitelné, a snad i s trochou života uvnitř.


Wed 5. 12. 2007

Láska minstrelů

S loutnou a citerou
ke hradům putují
pro tváře spanilé
o lásce zapějí:

„Vše, co mám, chci ti dát,
pro tebe jen chci žít,
nic nechci více než
v náručí tvém se skrýt.“

Láska minstrelů
Tue 16. 1. 2007

Vina

Kalich potěšení, tam byla skrytá,
do dna jsem vypil, do duše vpitá,
svědomí špiní, černá vina lítá.
Říká: „Jsem tvá, tvá zasloužená.“

„Nejsi má,“ pravím, „tak mluvit nesmíš!
Rodiče, společnost, škola, tam patříš,
druhý, co udělal, cožpak to nevíš?“
„Ne, ne, jsem tvá, tvá vysloužená.“

Vina
Thu 19. 10. 2006

V jeslích dítě spí

Tahle písnička se narodila u skupiny jménem Načisto, a doslova mě chytla za srdce a to jak textem, tak i melodií. A tak i když čas vánoc ještě nenastal, přesto bych ji tu vyvěsil. Vřele doporučuji stáhnout si nahrávku v mp3, protože opravdu stojí za to. Jinak další písně této skupiny (z nichž ale tato je zdaleka nejlepší), jsou ke stažení na http://musica­lis.granosalis­.cz.

V jeslích dítě spí
Tue 19. 9. 2006

Hallelujah

Tohle je písnička, kterou mám snad ze všech nejvíc nejraději. Také to byla jedna z mála písní, které jsem se učil takříjakíc „na objednávku“. A úplně nejraději zpívám její závěr, kde se praví: „A i když to všechno dopadlo špatně, tak stejně budu stát před Pánem písně, a na mých rtech nebude nic jiného než haleluja.“ (Přidán český překlad.)

Hallelujah
Thu 14. 9. 2006

Malá píseň o lásce

Ptalo se srdce mé v měsíční záři,
kudy se láska ubírá,
kdopak to asi je, jakpak se tváří,
co ve své dušičce má?

Na cestách prošlapal jsem troje boty,
bezesných nocí bezpočet produmal,
ze srdcí lidských mámil lásky noty,
poslouchal, přemýšlel, útržky psal…

Malá píseň o lásce
Thu 14. 9. 2006

Pláč mladých

Kde Bože, kde jsi, dáš se dnes nalézt?
Jak Tě mám hledat, na zemi žít?
Kdopak mě naučí hříchy mé odmést
než jako lavina přijdou mě smýt.

„U nás už není, tam jsou jenom hádky.“
„A u nás též ne, tam vládne jen svár.“
Snad v shromáždění, při tónech harfy,
však závoj chvály je často jen cár.

Pláč mladých