Citáty

Citáty

Když C. H. Spurgeon dával rady mladým a nezkušeným kazatelům, říkával jim také, aby hodně četli a nebáli se citovat druhé. A dodával: „Ten, kdo nikdy a nikoho necituje, nebude ani sám citován.“

Nejsem si jistý, jestli je to úplně pravda, ale v každém případě se druhým lidem mnohdy podaří vystihnout nějakou myšlenku jasněji, lépe a pronikavěji, než bychom to kdy i se sebevětší snahou dokázali sami.

No a právě proto je citujeme, že?


Pohan o evangeliích

Jak řekl ten pohan o evangeliích: je to už dávno a budeme doufat, že se to nikdy nestalo.

Dorothy Sayers, Příliš mnoho svědků
Pohan o evangeliích

Co je láska

Zajímavou odpověď na otázku, co je láska, dala v diskuzní relaci vídeňské televize jedna německá prostitutka. Jistý účastník ji nazval “podnikatelkou lásky”, ale ona se ohradila: “To si nemyslím, já nabízím jen rozkoš. Láska je něco docela jiného. Když žena leží v horečce a nemůže se ani pohnout a muž jí přinese pohár vody a dává jí studené obklady, to je láska.”

Tomáš Řehák, kniha Sex, šlehačka na dortu
Co je láska

Šak mám

Narodil se v roce 1888. Spolu se Švejkem mohl volat: „Tak nám zabili Ferdinanda!“ Přežil utrpení frontového vojáka i hospodářskou krizi za První republiky. Spolu s rodinou dokázal přežít i Němce a jejich okupaci. Pak mu komunisti sebrali všechno, co měl a dali to do družstva…

Když slavil osmdesáté narozeniny, všichni doma mu říkali „stařík“. Nebyla to urážka, ale pocta. Něco podobného, jako když Aloisovi Jiráskovi říkali „velebný kmete“.

Mezi těmi, kdo přišli blahopřát, byl i předseda Národního výboru. Bylo to v době normalizace, ale protože se vše odehrávalo na Slovácku, tak si dovolil popřát i Boží požehnání.

Stařík se rozhlédl okolo sebe. Krátce se podíval na manželku, každé z dětí, vnoučat i pravnoučat a pak se spokojeným výrazem ve tváři pronesl: „Šak mám!“

Vlastík Fürst, blog na iDnes.cz
Šak mám

Nejposlušnější mnich

Vizte nejposlušnějšího mnicha! Ani jediné písmenko mu neunikne ze všech slovíček jeho představených. On nedbá na to, co se mu přikazuje, ale docela mu stačí, že se mu přikazuje; a tak je na slovo poslušný… Je-li tohle správné, musíme věru vymýtit z knihy evangelia slovo: „Buďte opatrní jako hadi“, smíme-li se spokojit s tím, co následuje: „A buďte prostí jako holubice.“

Ostatně, co bych se ptal dále, říká tenhle mnich, o to ať se stará ten, kdo dal rozkaz. Pověz prosím, vtisknou-li ti do rukou meč, abys na povel užil zbraně proti vlastnímu hrdlu, svolil bys k tomu?… Nebudou ti to počítat také za zločin vraždy, mohl-lis tomu zabránit? Nuže, dej si pozor, abys snad pod záminkou poslušnosti nepřisluhoval něčemu ještě horšímu.

Sv. Bernard, citován v knize Jan Hus, O církvi
Nejposlušnější mnich

Co jsem dostal

Prosil jsem Boha o sílu, ale On mě učinil slabým, abych se naučil skromnosti a pokoře.

Žádal jsem Ho o pomoc, abych dokázal veliké věci, ale On mě učinil nesmělým, abych vykonal dobré věci.

Prosil jsem Jej o bohatství, abych byl šťastný. On mě učinil chudým, abych se stal moudrým.

Prosil jsem o nejrůznější věci, abych si mohl užívat života. Bůh mi dal život, abych mohl užívat všech věcí.

Nedostal jsem nic z toho, oč jsem prosil – ale dostal jsem vše, co pro mě bylo dobré. Proti mně samému byly mé modlitby vyslyšeny. Jsem uprostřed všech lidí přece požehnaný člověk.

Modlitba neznámého vojáka
Co jsem dostal

Zůstaň poctivcem

Mnoho lidí si myslí, že advokát chtě nechtě musí být nepoctivý. Ale já říkám: poctivost především! A nemůžeš-li s tou poctivostí zůstat advokátem – zůstaň raději poctivcem bez advokátství!

Abraham Lincoln, z knížky Poctivý Abe
Zůstaň poctivcem

To já

Vážení pánové, to já.
S úctou G. K. Chesterton

(esej na téma „Co je na světě špatného“ pro The Times)

Gilbert Keith Chesterton
To já

Slova a moc

Když jsem byl ještě teenager, pravidelně jsem se účastnil soutěží v řečnictví, které pořádal Lion’s Club. Jednou – muselo to být zhruba v té samé době, kdy Nancy Reaganová pořádala svou slavnou kampaň „Prostě řekni ne!“ – jsme měli mluvit na téma „Proč by studenti neměli brát drogy“. Prozkoumal jsem si dané téma a připravil jsem si řeč.

Když nadešel večer, kdy se soutěž pořádala, byl jsem první na řadě. Normálně nikdo nechce mluvit první, protože jste ještě nervózní, mikrofon ještě potřebuje pořádně nastavit, aparatura dává zpětné vazby – a každá z těchto věcí může řečníka snadno vyřadit ze hry. Já jsem ale nebyl obyčejný řečník. Chtěl jsem jít první, protože jsem byl ve veřejných projevech tak dobrý, že jsem znervóznil každého, kdo šel po mně.

Jistěže jsem svou řeč přednesl bez jediné chybičky. Děvče, které šlo po mně, popletlo už své úvodní věty a muselo začít znovu. Člověk, který šel po ní, byl tak nevýrazný, že už si ani nepamatuji, jestli to byl on nebo ona. Měl jsem první místo v kapse.

Skončil jsem druhý. Za tím děvčetem. Které tak popletlo už začátek svojí řeči.

Nedokázal jsem tomu uvěřit. Později jeden z porotců dokonce řekl mým rodičům, že kdyby šlo jen o řečnické dovednosti, byl bych tu soutěž vyhrál. Ale v životě jde o víc než jen o výmluvnost. Já jsem porotcům řekl, proč by studenti neměli brát drogy. Děvče, které šlo po mně, jim vyprávělo o překonávání svých vlastních potíží s drogami a závislostí. Já jsem měl slova. Ona měla slova podložená mocí.

George P. Wood
Slova a moc

Co je nového?

Někdy jsem tázán: „Co ti Pán v poslední době říká?“ a slyším, že pokud nemám nejčerstvější zjevení, tak asi nejsem v souladu s Bohem nebo nejdu s dobou. Moje srdce křičí odpověď: „Toto mi Pán v poslední době říká: Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, myslí, duší a silou, a svého bližního jako sám sebe.“ Potřebujeme toužit po základních zkušenostech v Kristu více než po chytání plev zmítaných každým větrem a rozmarem učení.

Důvěryhodný duchovní učitel mi připomenul mé zodpovědnosti služebníka: „Hlavní věci jsou obyčejné věci, a obyčejné věci jsou ty hlavni.“ To je jistě pravda. První věřící „vytrvale poslouchali učeni apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2:42). Všimni si, že hlavní věci byly ty obyčejné.

George O. Wood, Probuzení smíchu
Co je nového?

Svoboda

Mladí přátelé, dlouho jsem hledala význam pojmů demokracie a svoboda. Myslela jsem si, že Američané jej znají, ale není to tak. Zdá se, že Američané toho o hodnotě a filozofii svobody, kterou mají, vědí nejméně. Poslouchejte, mladí muži – svoboda činí dobré lidi lepšími a špatné lidi horšími. Zapamatujte si to! Některé z drsných skutečností, které se dnes v Americe dějí, jsou cenou, kterou tato země platí za svoji svobodu. Pokud jde o mě, raději tu cenu zaplatím a zůstanu zde. Ti, kteří to neunesou, by si měli raději najít jinou zemi. Možná, že po krátké době strávené jinde by se rádi vrátili do Spojených států.

Marie Anne Hirschmann v knížce Hansi
Svoboda